Regulamin strony www.itwarszawa.pl

Regulamin określa rodzaje oraz warunki i sposób korzystania z serwisu internetowego www.itwarszawa.pl oraz jego zasobów.

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.itwarszawa.pl jest własnością firmy AKART – Systemy Informatyczne Krzysztof Kaczmarek, podmiotu wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Jabłonna pod numerem: 3364, z siedzibą 05-123 Chotomów, ul. Słoneczna 32, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 529-119-31-17, Regon: 012293719. Podmiot jest jednocześnie operatorem serwisu. Wgląd do danych przedsiębiorcy jest możliwy pod adresem : https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta serwisu można uzyskać:
– Adres pocztowy podany na www.itwarszawa.pl
– Adres e-mail podany na www.itwarszawa.pl
– Formularz kontaktowy na stronach serwisu
– Tel +48 22 354 78 12
– Fax +48 22 354 78 13

Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : dostęp do Internetu, zaktualizowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.


Rozdział 2 – Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.itwarszawa.pl
Administrator – właściciel serwisu www.itwarszawa.pl
Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.itwarszawa.pl


Rozdział 3 – Prawa autorskie

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).


Rozdział 4 – Usługi oferowane w serwisie

Na stronach serwisu użytkownik może:
Zapoznać się z usługami informatycznymi świadczonymi przez właściciela serwisu.
Przez zamieszczone linki pobrać bezpłatne oprogramowanie.
Przez zamieszczone linki zalogować się do zewnętrznych serwisów informatycznych.


Rozdział 5 – Google Analytics i Polityka Cookies

Serwis www.itwarszawa.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Dokładny opis „cookies” znajduje się w Polityce Cookies. Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego serwis jest rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, godzina, długość wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu.


Rozdział 6 – Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy dostępny w serwisie służy do wysłania e-maila do właściciela serwisu. Podane dane kontaktowe (imię, nr telefonu, adres e-mail) nie są udostępniane osobom trzecim i nie są zapisywane w bazach serwisu. Podane dane kontaktowe są wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, przygotowanie oferty lub przesłanie materiałów informacyjnych.


Rozdział 7 – Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 sierpnia 2017.